Červen 2013

Živly a psychologie

20. června 2013 v 12:32 | Marsi |  Magie živlů

Živly a psychologie

Zapojením teorie živlů do psychologie se zabýval Carl Gustav Jung, který přidal ke každému živlu jeden z psychických procesů a ty pak rozdělil na racionální a iracionální. Jsou to:
Intuice - oheň, iracionální, pojímá věci tzv. vnitřním vjemem, nikoli vědomím, zabývá se vnitřním smyslem dění, zatímco fyzickou podstatu věci pomíjí
Myšlení - země, racionální, objektivně hodnotí svět okolo, dominuje logika a jasná představa jak by věci měly vypadat
Vnímání - vzduch, iracionální, popisuje skutečnost subjektivně na základě smyslového vnímání, zaměřeno na detaily, ale nehledá souvislosti mezi nimi
Cítění - voda, racionální, hodnotí stav věcí kolem sebe, neexistuje v něm dobré nebo špatné, ale jen líbí - nelíbí a to omezené jen na daný okamžik, je velmi subjektivní a nevyzpytatelné
Lidé, kteří mají rovnocenně zastoupené všechny živly mají vyrovnanou a klidnou, ale také do jisté míry nezajímavou povahu. Pokud ale některý živel výrazně převažuje nebo se ho naopak nedostává, znamená to proměnlivost a změnu, vždy samozřejmě záleží o který živel se jedná. Pokud chcete zjistit, který živel se vám nedostává, existuje mnoho možností - většinou je to ten, který vás nepřitahuje a nelíbí se vám. Máte-li tedy odpor k vodě, pravděpodobně vám schází citlivost atd. Další možností je psychologický test zaměřený na temperament - ale pozor na flegmatika a melancholika. V některých výkladech bývá flegmatikovi přiřazen živel vody a melancholikovi zase země, jindy je tomu naopak. Já osobně se přikláním k tomu, že melancholika (labilní introvert) charakterizuje voda, zatímco flegmatika (stabilní introvert) země.

Spojení živlů

20. června 2013 v 12:30 | Marsi |  Magie živlů

Spojení živlů

Vzduch + oheň = pozitivní spojení
Bez vzduchu oheň nemůže hořet. Vzduch se ohněm ohřívá. Souhra elementů je důležitá pro život. Společně tvoří, ale nemají vytrvalost.
Země + voda = neutrální spojení
Voda sama nemá formu, ale může se udržet a téct díky formě tvořené zemí. Země může vodě poskytovat hloubku. Voda může zemi vymílat. Spolu mohou vytvořit také nepříjemné bláto. Společně tvoří vážnost a houževnatost, ale také starost.
Vzduch + voda = pozitivní spojení
Vzduch může vodu uvést do pohybu - buď jako páru nebo způsobit vlny. Vzduch je vodou zvlhčován, buď optimálně nebo příliš. Jedna z nejcitlivějších kombinací - důležitá je rovnováha. Společně tvoří soulad emocí a rozumu, tvořivost a nadhled.
Vzduch + země = neutrální spojení
Je jim společná všudypřítomnost, jinak mají na sebe navzájem malý vliv. Společně tvoří logické a praktické myšlení, ale mohou způsobit chlad a nedostatek emocí.
Oheň + země = neutrální spojení.
Spojením vzniká magma, sice ohrožuje, ale mění krajinu a obohacuje ji o nové prvky. Tvořivá a produktivní kombinace - spojuje iniciativu a kreativitu se smyslem pro konkrétnost a realizovatelnost. Hrozí však "převálcování" všeho kolem. Oheň a země tvoří tvůrčí sílu, ale také bezohlednost.
Oheň + voda = negativní spojení.
Oheň může přivést vodu do varu - změna skupenství. Pokud není voda v nádobě - oheň uhasí. Problematická kombinace, při bezprostředním kontaktu se oba tyto živly okamžitě mění. Oba přinášejí obnovu, voda omývá staré, oheň to nechá shořet. Dohromady tvoří náladovost, impulzivnost a nestálost. Soulad těchto dvou elementů je v podstatě nemožný.

Vlastnosti živlů

20. června 2013 v 12:26 | Marsi |  Magie živlů

Vlastnosti živlů

S opravdu propracovanou naukou o čtyřech živlech přišel jako první Aristoteles, který je propojil následovně:
Oheň - pohyb, jas, jemnost
Vzduch - jemnost, pohyb, tma
Země - tma, klid, hustota
Voda - hustota, tma, pohyb
Každý živel tedy navazuje na ten předchozí, přičemž pořadí se dá libovolně měnit. Všechny živly tedy něco spojuje a něco je zase staví do opozice. Zatímco příbuzné živly se doplňují, ty co stojí spíše v opozici působí protichůdně a mnohdy až nebezpečně.
Zde je důležité zmínit, že v každé věci, živé i neživé, jsou obsaženy všechny živly v různých poměrech a tedy i v živly samotné jsou zčásti tvořeny z živlů opačných. Živly na sebe působí podle toho v jakých jsou poměrech, ale to by vydalo na celou knihu. Myslí, že běžnému člověku, učedníkovi magie či psychologovi bude stačit znát významy jednotlivých živlů a jejich vzájemné působení si odvodí sám.


Čtyři hlavní živly

19. června 2013 v 10:38 | Marsi |  Magie živlů
Takže je tu první článek ve, kterém vás chci seznámit o čtyřech hlavních (základních) živlech.

1.OHEŇ

Oheň představuje mužský princip, poledne a proměnu. Je to sféra proměn a vášně. Oheň je symbolem ochrany, exorcismu a zákazu, sexu a sexuální magie, práci, očistě, věštění, mužské síly, osobní energie, boha, svíčkové magie.
Ve své konstruktivní (tvořivé) podobě přináší aktivitu, světlo, záři, hřejivost a schopnost začínat.
Ve své destruktivní (ničivé) podobě pak zbrklost, ukvapenost a zkázu.
Znamení zvěrokruhu: beran, lev, střelec
Symbol v (Crowleyho) tarotu: hůl
Symboly: cokoli hořícího obecně, náramek, křemen, zlato, v alchymii trojúhelník se špicí nahoru.
Oheň představuje vůli a vášeň a přiřazujeme mu povahu cholerika.

2.Voda

Voda zatupuje ženský princip, soumrak a očistu. Má vztah k dětem a těhotenství, vnitřní transformaci, očišťování, romantické lásce, tvorbě, smrti a znovuzrození, minulým životům a novým začátkům.
Ve své konstruktivní (tvořivé) podobě přináší osvěžení, zklidnění, plynutí, skromnost a laskavost.
V destruktivní (ničivé) podobě pak přetlak, nestálost, labilitu, nehybnost a chlad.
Znamení zvěrokruhu: ryby, rak, štír
Symbol v (Crowleyho) tarotu: poháry
Některé symboly: nádoby obecně, prsten, stříbro, v alchymii trojúhelník se špicí dolů
Doménou vody je hluboká a neprobádaná sféra citů a přiřazujeme k ní povahu melancholika.

3.Vzduch

Vzduch představuje mužský princip, úsvit a pohyblivost. Jeho aspekty jsou intelekt, studium, astrální cesty, komunikace, hudba a zvuk, magie počasí, zvyšování síly.
V konstruktivním (tvořivém) aspektu přináší aktivitu, poznávání a pronikání.
V destruktivním (ničivém) aspektu pak nevypočitatelnost, náladovost, prudké změny a neupřímnost.
Znamení zvěrokruhu: blíženci, váhy, vodnář
Symbol v (Crowleyho) tarotu: meče
Některé symboly: sečné zbraně obecně, koště, luk a šíp, měď, v alchymii trojúhelník se špicí nahoru a horizontální čárou uprostřed
Vzduch vládne nepředvídatelné a rozhárané sféře rozumu a přiřazujeme mu povahu sangvinika.

4.Země

Země představuje ženský princip, půlnoc a stabilitu. Je to sféra růstu a věčné Bohyně Matky. Vztahuje se k plodnosti, prospěritě, zklidnění a soustředění, penězům, tanci, mateřství a lásce, sázení a sklízení, domovu, stádům a domácím zvířatům.
Ve své konstruktivní (tvořivé) podobě přináší pevnost a stabilitu.
Ve své destruktivní (ničivé) podobě pak těžkopádnost a uzavřenost.
Znamení zvěrokruhu: býk, panna, kozoroh
Symbol v (Crowleyho) tarotu: disky
Některé symboly: přírodniny obecně, bubínek, kolo, štít, bronz, v alchymii trojúhelník se špicí dolů a horizontální čárou uvnitř.(obrázky kreslila moje kamarádka její blog naleznete zde - www.denikmladeupirky.blog.cz)

O autorce

10. června 2013 v 18:22 | Marsi
Ahoj všem,
Toto je můj nový a první blog o magii. Nejvíc se zde, ale zaměřím na magii živlů, protože té se momentálně věnuji. Postupně budu psát články a informovat vás nejdříve o základech a poté o pokročilejších věcech.
Tak a teď něco o mně :) Takže jmenuju se Marcela, je mi 15 Let a jsem z Prahy. Magii jsem se začala věnovat od 13 let, když jsem na internetu náhodou narazila na stránky o lidské auře a magii živlů. Nadchlo mě to tolik, že jsem to musela zkusit, začínala jsem nejprve jednoduchou vizualicí a meditacemi a pak jsem to zkusila s živly. Rozhodla jsem se pro oheň, protože:
1. Jsem ohnivé znamení - lev
2. Mám jeho povahové vlastnosti - energičnost,výbušnost,veselost.....
3. Asi ze všech čtyřech živlů (oheň,voda,vzduch,země) mě přitahuje a fascinuje nejvíc, když koukám do plamenů tak cítím jak se do něj vcituji.....
Prostě oheň je můj živel :)

Budu vám sem psát články tak se těšte ! :)